Spójrz inaczej

Spójrz inaczej

Od 01.04.2023 r. Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” w Siedlcach realizuje zadanie publiczne finansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach umowy BKO-II.946.10.2023 z dnia 23.04.2023 roku.

Celem zadania jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego.  Działania skierowane są zarówno do osób dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków jak i współuzależnionych.

Zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Porady psychologiczne
 • Warsztaty profilaktyczne w 3 szkołach
 • warsztaty z elementami psychodramy
 • Warsztaty „Wspomaganie rozwoju duchowego”
  Młodzi pozytywni

  Młodzi pozytywni

  Celem zadania jest podjęcie działań na rzecz profilaktyki wskazującej tj. jednostek, których zachowania zaczynają być wysoce ryzykowne, rozwiązywania ich problemów, przeciwdziałanie patologiom społecznym skierowane do mieszkańców woj. mazowieckiego. Prowadzimy działania zmierzające do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej, ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych, uporządkowania systemu wartości, nabycie umiejętności asertywnego odmawiania bez zrywania kontaktu z rówieśnikami oraz zdobycie/poszerzenie wiedzy o uzależnieniach i jego skutkach.
   
  Działania realizowane są od 18 kwietnia do 31 grudnia 2025 r. „Młodzi i pozytywni” jest zadaniem publicznym dofinasowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowanym w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
  Narkomanii Województwa Mazowieckiego.
   
  W ramach projektu zrealizujemy następujące działania:
   
  I – Konsultacje indywidualne dla osób których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń;
  II – Dyżur edukatora profilaktyki uzależnień;
  III- Warsztaty dla młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych .
  IV – Dyżur osoby pierwszego kontaktu;
  Szansa wczoraj, dziś i jutro

  Szansa wczoraj, dziś i jutro

  Projekt „Szansa wczoraj, dziś i jutro” realizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA  od 18.04.2023 roku. Jest zadaniem publicznym dofinasowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowanym w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Działania projektu realizowane będą do 15.12.2025 roku.

  #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

  W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  • Wernisaż pt. „Szansa wczoraj i dziś w Twoim obiektywie”
  • Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych  uzależnieniem.
  • Warsztaty dla uzależnionych kobiet/dziewczyn pt. „Uzależnienie w szpilka”.
  • Dyżur osoby pierwszego kontaktu
  • Porady edukatora profilaktyki uzależnień
  Wspólna Droga

  Wspólna Droga

  Projektu „Wspólna droga” realizowany jest  przez Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA od 18.04.2023 roku. Jest zadaniem publicznym dofinasowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizowanym w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie do 15.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

  W ramach projektu Stowarzyszenie Realizuje następujące działania:

  • Indywidualne konsultacje terapeutyczne dla osób współuzależnionych;
  • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych;
  • Indywidualne porady psychologiczne;
  • Dyżur osoby pierwszego kontaktu;
  • Edukator profilaktyki uzależnień 

  #Mazowszepomaga#MCPSpomaga#programywsparcia#solidarnośćmazowiecka#MCPS#porozumieniedlatrzeźwości

  „Dam radę”

  „Dam radę”

  Od 01.02.2023 r. Stowarzyszenie Szansa realizuje projekt współfinasowany przez Urząd Gminy Siedlce pt. „Dam Radę”. Celem zadania jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym skierowane do mieszkańców Gminy Siedlce. Projekt realizowany będzie do 30.11.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

  W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  – konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

  – grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych

  – porady psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych

   

  „MY-WY-ONI”

  „MY-WY-ONI”

  W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” MY-WY-ONI” skierowane do osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków oraz wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem narkomanii w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

  Działania, które będą realizowane to:

  – Warsztaty psychoedukacyjne – profilaktyczne dla młodzieży w 5 siedleckich szkołach
  – Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów osób współuzależnionych.
  – Konsultacje dla osób współuzależnionych
  – Warsztaty terapeutyczne z elementami psychodramy dla rodziców, opiekunów
  – Psychoterapia – konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów
  – Psychoterapia- konsultacje indywidualne i dla dzieci i młodzieży

  „Bezpieczne życie”

  „Bezpieczne życie”

  W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” Bezpieczne życie” skierowane zarówno do osób dotkniętych problemem alkoholowym jak i przemocą,  wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

  Działania projektu:
  – Szkoła dla rodziców i wychowawców
  – Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
  – Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
  – Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
  – Porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy
  – Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy
  – Psychoterapia – Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży
  – Psychoterapia- konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów.

   

   

   

  „Scenariusz życia”

  „Scenariusz życia”

  We wrześniu na terenie Miasta Siedlce we współpracy z Pawłem Przewoźnym odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których udział wzięli uczniowie 6-ciu siedleckich szkół podstawowych. Promotor życia bez nałogów. Udowodnił, że pochodzenie, brak pieniędzy i inne trudności nie są w stanie przeszkodzić w spełnianiu marzeń. W swojej twórczości poruszył tematy trudne i motywuje do pracy nad sobą i własnym życiem. „Po to robię hip-hop żebyśmy byli lepsi…” „Nie zbawię świata i nie deklaruję tego, ale mam świadomość, że przez moją muzykę mogę coś zmienić w życiu innych ludzi – mam nadzieję, że na lepsze. Mogę dać im coś z siebie, a może nawet pomóc. Odczuwam wielką odpowiedzialność za teksty, które piszę, bo wiem, że jeżeli ktoś mnie słucha, to mają one jakąś wartość nie tylko dla mnie, ale także dla niego. Tak jest ze wszystkim, co robimy szczerze i z miłością… Staram się poruszać trudne tematy w moim rapie. Nie promuję głupich wartości. Raczej opieram się na „staroświeckich” poglądach, ale w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez słuchacza i zainspiruje go do refleksji na dany temat.”
  Uczestnicy w oparciu o niezwykłą historię uświadomili sobie, że możesz mieszkać na najmniejszej wiosce w naszym kraju, a reszta Polski ciągle może zabiegać o Twoją obecność. Determinacja w szukaniu swojej drogi i dążenie do celu oraz odpowiednio ukształtowana odpowiedzialność za siebie i społeczeństwo prowadzi do sukcesu. Indywidualizm, pewnego rodzaju inność okazać się skarbem. Czy znasz swoje talenty? Czy jesteś gotowy, aby je rozwijać?
  Warsztaty były jednym z działań w ramach projektu „Tama” współfinansowanego z środków Miasta Siedlce.

   

   

   

   

   

   

  „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”

  „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”

   

  Już od pierwszych minut ogłoszenia informacji o konferencji organizowanej przez Nasze Stowarzyszenie rozdzwoniły się telefony z prośbą o wpisanie na listę uczestników tego spotkania. Ogromne zainteresowanie utwierdziło nas w tym, że potrzebne są takie inicjatywy nie tylko dla specjalistów. I tak 5-go października 2022 r. odbyła się konferencja 𝙥𝙩. „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”.
  Blisko 70 osób, które wzięły udział w naszym spotkaniu to osoby, którym bliski jest problem uzależnień, do grona specjalistów należą między innymi pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni. Prelegenci swoimi wystąpieniami pokazali nam niejedno imię uzależnienia.

  𝙋𝙖𝙣𝙞 𝘼𝙣𝙣𝙖 𝙅𝙖𝙨𝙩𝙧𝙯𝙚̨𝙗𝙨𝙠𝙖 przybliżyła czym jest uzależnienie, definicję jak i sposoby rozpoznawania.

  𝙋𝙖𝙣𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙯𝙚𝙣𝙖 𝙅𝙤𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙒𝙖𝙬𝙚𝙧𝙨𝙠𝙖-𝙆𝙪𝙨 bardzo ciekawie przedstawiła problem uzależnienia wśród dziewczyn i kobiet – Uzależnienie i dziewczyna.

  Największym zainteresowaniem cieszył się wykład o uzależnieniu wśród dzieci i młodzieży, o którym opowiedział 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩 𝙈𝙖𝙯𝙪𝙧𝙠𝙞𝙚𝙬𝙞𝙘𝙯. Powiedział jakie są sposoby i formy pomocy uzależnionemu nastolatkowi.
  𝙀𝙬𝙖 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙨𝙢𝙮𝙘𝙠𝙖, która w swoim wystąpieniu poruszy temat współuzależnienia, kogo dotyczy, jak się je rozpoznaje? Psychologiczne funkcjonowanie osób współuzależnionych – żyjących w bliskich związkach z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych. Jakie są zdrowotne i psychologiczne koszty współuzależnienia.
  𝙋𝙞𝙤𝙩𝙧 𝙎𝙯𝙡𝙚̨𝙯𝙖𝙠, który powiedział nam o terapii rodzin pacjentów oraz zmianach w leczeniu uzależnień na przestrzeni lat.
  Po indywidualnych wystąpieniach przyszedł czas na panel dyskusyjny. Nawiązała się ciekawa dyskusja między prelegentami podczas, której dowiedzieliśmy się, że uzależnienie nie jest uwarunkowane genetycznie, oczywiście można mówić o przekazie pokoleniowym, który należy zatrzymać. Chodzi o nasze uposażenie nie trzeba być uzależnionym, żeby nasze dziecko mogło być uzależnione. To co jest uwarunkowane genetycznie to, że droga biochemiczna, receptorowa, czyli to że tata ma mocną głowę to i dziecko. Innych uwarunkowań genetycznych nie stwierdzono. Podczas panelu został poruszony temat współuzależnienia. Jedna z kwestii, które nurtowały uczestników to: czy współuzależnienie jest chorobą i dlaczego jest pułapką? Prelegenci odpowiadając na to pytanie uświadomili nam, że współuzależnienie nie jest chorobą, jest to destrukcyjne nieadekwatne przystosowanie się do stresu, nieprawidłowych relacji. Trudno jest się uwolnić, jeżeli 2 lata lub więcej taka osoba tkwi w takim związku im dłużej to rwa tym jest trudniej. Wszystkie nieskuteczne próby wyjścia sprawiają, że jesteśmy w większej pułapce
  i utrzymuje destrukcyjny związek.
  Dowiedzieliśmy się, że bardzo ważnym czynnikiem leczącym jeżeli chodzi o dzieci i młodzież jest kontakt z adekwatnym dorosłym tj. np. terapeutą, który potrafi stawiać granice. Młody człowiek, który trafia do ośrodka często pierwszy raz w placówce styka się z dorosłym, który mówi jasno co można robić a czego nie wolno. Rodzice często zaskoczeni są, że ich dzieci potrafią ścielić łóżko.
  Dlaczego w terapii jest mniej uzależnionych kobiet jak mężczyzn? Jednym z powodów jest wstyd, i uwarunkowania pokoleniowe, które mówią nam że nie możemy się złościć, że wypada być grzeczną. Trudniej kobietom jest przyznać się do problemu. Panel dyskusyjny był uzupełnieniem wystąpień, po których nasuwało się nam wiele pytań.
  Działania współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Siedlce w ramach projektu pt. „Tama

  Bliżej nas

  Bliżej nas

  Od 11.07.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” realizuje działania projektu pt.” Bliżej Nas” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

  W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowane zostaną następujące działania:

  – Konsultacje indywidualne dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

  – Warsztaty Rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)

  Działaniem będą objęte osoby, które możemy objąć wsparciem w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujące tereny gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

  #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości