„Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” – „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

„Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” – „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W ramach realizacji projektu „Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce we współpracy z mgr Ingą Grzebieliszewską przeprowadziliśmy Warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, w których łącznie wzięło udział łącznie 26 specjalistów Siedlce oraz 10-ciu rodziców mieszkańców Miasta.

 

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA”-Dialog Motywujący

23.09-24.09.2021 odbyło się szkolenie z Dialogu Motywującego w ramach realizacji działań projektu „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA” finansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce.
Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy z trudnym rozmówcą/pacjentem, uczniem, klientem etc.. Oparty jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji, której uczyliśmy się w gronie 20 specjalistów z Siedlec, którzy na co dzień bezpośrednio zajmują się wsparciem i pomocą osobom zagrożonym uzależnieniem.

„Wiem więcej” – zajęcia rekreacyjno-sportowe

Dnia 12.09.2021 r. w ramach realizacji projektu „Wiem więcej” odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu.
Na zajęciach wraz z uczestnikami projektu spotkali się członkowie Stowarzyszenia SZANSA, które odbyło się w piękne jesienne popołudnie w Leśnych Klimatach https://www.facebook.com/lesnyklimat/. Spotkanie pełne zabaw na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknego lasu miało charakter integracyjny.
Działanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
„Razem możemy więcej” – „Porozumienie bez Przemocy”

„Razem możemy więcej” – „Porozumienie bez Przemocy”

W ramach realizacji projektu współfinasowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego „Razem możemy więcej” w dniach 10-11.09.2021 r. w Serpelicach odbyło się szkolenie „Porozumienie bez Przemocy”. PBP jest metodą wzajemnego komunikowania się, w którym nacisk kładziemy na rozpoznawanie uczuć i stojących za nimi potrzeb w odniesieniu do współrozmówcy jak również samego siebie.
Warsztaty przeprowadziła Paulina Orbitowska-Fernandez, która od lat wspiera edukację, rodziny oraz klientów indywidualnych w budowaniu dobrych relacji w oparciu o empatyczną komunikację.

Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „Razem łatwiej”

4 września już po raz siódmy odbył się Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „Razem łatwiej”. Ze względu na panującą sytuacje (covid-19) przenieśliśmy po raz drugi naszą imprezę do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy.
Wspólną zabawę rozpoczęliśmy o 13.00. Poprzednie edycje pikniku pokazały nam, że jest to spotkanie bardzo potrzebne, na które przychodzą ludzie nie mający problemów, ale chcący poznać zagadnienie tej choroby (duży udział w konkursie nt. wiedzy o uzależnieniu). W spotkaniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia ich rodzin, podopieczni MOW oraz osoby biorące udział w projekcie czyli około 150 osób. Dopisała nam pogoda i nastroje.
Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego.