Bliżej nas

Bliżej nas

Od 11.07.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” realizuje działania projektu pt.” Bliżej Nas” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowane zostaną następujące działania:

– Konsultacje indywidualne dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

– Warsztaty Rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)

Działaniem będą objęte osoby, które możemy objąć wsparciem w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujące tereny gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości