„MY-WY-ONI”

„MY-WY-ONI”

W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” MY-WY-ONI” skierowane do osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków oraz wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem narkomanii w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

Działania, które będą realizowane to:

– Warsztaty psychoedukacyjne – profilaktyczne dla młodzieży w 5 siedleckich szkołach
– Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów osób współuzależnionych.
– Konsultacje dla osób współuzależnionych
– Warsztaty terapeutyczne z elementami psychodramy dla rodziców, opiekunów
– Psychoterapia – konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów
– Psychoterapia- konsultacje indywidualne i dla dzieci i młodzieży