TAMA – przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży

TAMA – przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży

Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa” z siedzibą w Siedlcach, ul. Dylewicza 23 w okresie od 01.06.2015r. do 30.09.2015 r. realizuje projekt pt. Punkt konsultacyjno-interwencyjny  Tama – przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży”, współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Czytaj więcej

WARSZTATY 12 KROKÓW AA

WARSZTATY 12 KROKÓW AA

Warsztaty 12 kroków AA skierowane są do osób dotkniętych chorobą alkoholową, które wyrażają chęć dalszej pracy nad sobą poprzez zajęcia samopomocowe, utrzymujące abstynencję, biorące udział w mityngach AA i mieszkające w województwie mazowieckim. Celem cotygodniowych warsztatów jest zrozumienie programu 12 kroków, następnie przyjęcie filozofii życia według programu,

Czytaj więcej

TERAPIA INDYWIDUALNA

TERAPIA INDYWIDUALNA

Formą pomocy jest terapia indywidualna skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły podstawowy program  terapii w zakresie uzależnień, biorących udział w terapii grupowej i mieszkających w województwie mazowieckim oraz osób, które potrzebują konsultacji, czy porady, których problem alkoholu dotyka w sposób pośredni.

Czytaj więcej

GRUPA TERAPEUTYCZNA

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Grupa terapeutyczna skupia się na zapobieganiu nawrotom choroby. Celem terapii grupowej jest uzyskanie przez osoby uzależnione wiedzy o istocie procesu nawrotu picia oraz zdobycie przez nie umiejętności rozpoznawania objawów nawrotu choroby, jego zatrzymania, a następnie utrzymania absencji.

Czytaj więcej

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

Niezwykle istotne jest prowadzenie programu rozwoju osobistego, podczas którego osoby uzależnione od alkoholu mają możliwość dowiedzieć  się m.in. jak zajmować się sobą i swoimi problemami, jak zmieniać siebie i kontrolować swoje życie, jak radzić sobie z lękiem, poczuciem winy i wyrzutami sumienia, jak przestać się nad sobą użalać i odkryć radość życia.

Czytaj więcej