„Wiem więcej”

„Wiem więcej”

Warsztaty z elementami psychodramy jakie zostały przeprowadzone w tamtym roku cieszyły się ogromnym powodzeniem, dlatego też przeprowadziliśmy takie warsztaty i w tym roku w dn. 26-27 czerwca w malowniczym miejscu Agroturystyka Długie Grodzieckie. Zajęcia odbyły się w ramach projektu pt. „Wiem więcej” i współfinansowane są ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Psychodrama jest metodą, dzięki której człowiek ma szansę doświadczyć różnorodności stanów, sposobów bycia i uzyskać nową świadomość siebie, innych i świata. Ponieważ wszystko to odbywa się w działaniu, dochodzi do uruchomienia energii i spontaniczności. Szczególnie cennym doświadczeniem psychodramatycznym, pozwalającym spojrzeć na świat z innej perspektywy jest zamiana roli, podczas której wcielamy się w kogoś innego, być może w osobę, z którą jest nam bardzo trudno, lub której dotychczas nie rozumieliśmy. Zazwyczaj jest to początek zmiany w naszym przeżywaniu a niejednokrotnie także w tej relacji. Dzieje się tak dzięki uzyskaniu bezpośredniego wglądu w subiektywne i ograniczone spostrzeganie innych a co za tym idzie poszerzeniu perspektywy o nowe bardziej obiektywne rozumienie. Psychodrama ma też walor treningowy pozwalający nam przećwiczyć coś całkowicie nowego, wejść w rolę, lub wypróbować jakieś zachowanie. Dzięki temu wyposaża nas w nowy asortyment a także kształtuje postawę spontanicznego działania. Terapeuci pracujący psychodramą stosują techniki pobudzające jednostki i grupy do eksploracji różnych możliwości tkwiących zarówno w nich jak i w pojawiających się okolicznościach. Nieustannie twórczo równoważą intuicję, i wiedzę teoretyczną. Ta ogromna wolność i otwartość bynajmniej nie oznaczają, że psychodrama jest pozbawiona bezpiecznych ram.
„𝐌𝐨́𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦”

„𝐌𝐨́𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦”

01.06.2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „𝐌𝐨́𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦”.
Działania projektu skierowane są do osób współuzależnionym, dorosłym członkom rodzin osób pijących szkodliwie i wszystkim tym, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
• Warsztaty „Program Rozwoju Osobistego Dla Osób Współuzależnionych”
• Indywidualne porady psychologiczne
• Indywidualne konsultacje terapeutyczne
• Dyżur osoby pierwszego kontaktu
„𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝘁𝘆𝗸𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗻𝗼𝘄𝗲”

„𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝘁𝘆𝗸𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗻𝗼𝘄𝗲”

01.06.2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝘁𝘆𝗸𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗻𝗼𝘄𝗲” Działania projektu ukierunkowane są na pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnionym od substancji psychoaktywnych jak również współuzależnionych oraz dla ich rodziców, opiekunów, wychowawców, mieszkańców województwa mazowieckiego z terenów wiejskich.
W ramach projektu będą podjęte następujące działania:
• konsultacje indywidualne dla osób zagrożonym uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych , rodziców, opiekunów, małżonków, partnerów;
• porady psychologiczne;
• dyżur osoby pierwszego kontaktu;
• Warsztaty dla młodzieży
„𝐖𝐢𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣”

„𝐖𝐢𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣”

Od 01.06.2021 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego„𝐖𝐢𝐞𝐦 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣” – ukierunkowanego na pomoc dzieciom, młodzieży nadużywającej lub zagrożonej uzależnieniem, rodzicom/opiekunom jak i prowadzenie działań kulturalnych i sportowych.
Działania będą forma pomocy indywidualnej i grupowej w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych oraz konsultacji indywidualnych.
W ramach projektu podjęte zostaną działania:
• Konsultacje terapeutyczne, indywidualne dla rodziców, opiekunów, wychowawców itp.
• Porady psychologiczne
• Warsztaty z elementami psychodramy dla osób uzależnianych
• Dyżur osoby pierwszego kontaktu
• Dyżur edukatora profilaktyki uzależnień dla osób zagrożonych uzależnieniem
• Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu.
„𝐁𝙖̨𝐝𝙯́𝐦𝐲 𝐰𝐫𝐚𝙯̇𝐥𝐢𝐰𝐢”

„𝐁𝙖̨𝐝𝙯́𝐦𝐲 𝐰𝐫𝐚𝙯̇𝐥𝐢𝐰𝐢”

01.06.2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „𝐁𝙖̨𝐝𝙯́𝐦𝐲 𝐰𝐫𝐚𝙯̇𝐥𝐢𝐰𝐢”.
Kierowany jest do Dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach gdzie nadużywano alkoholu, to bardzo duża część naszego społeczeństwa.
W ramach projektu będą podjęte następujące działania:
• Konsultacje indywidualne dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA),
• Warsztaty Rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD),
• Dyżur osoby pierwszego kontaktu.
„𝐍𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐳̇𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳 -𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳”

„𝐍𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐳̇𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳 -𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳”

01.06.2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „𝐍𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐳̇𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳 -𝐳̇𝐲𝐜𝐢𝐞 𝐰𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚𝐬𝐳”.
Projekt Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz” jest projektem profilaktycznym mającym na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych.
Program realizowany w ramach Projektu ma charakter poradnictwa w zakresie używania substancji psychoaktywnych, nowych substancji psychoaktywnych. Skierowany jest do młodzieży oraz młodych dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Działaniami profilaktycznymi objęci zostaną również rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problem narkotykowym.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
• konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych;
• warsztaty grupowe dla osób uzależnionych;
• aktywności na świeżym powietrzu, np. gry i zabawy terenowe oraz rajd rowerowy;
• Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „Razem łatwiej”;
„𝐑𝐚𝐳𝐞𝐦 𝐦𝐨𝐳̇𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣”

„𝐑𝐚𝐳𝐞𝐦 𝐦𝐨𝐳̇𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣”

01.06.2021 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „𝐑𝐚𝐳𝐞𝐦 𝐦𝐨𝐳̇𝐞𝐦𝐲 𝐰𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣”. Działania projektu kierowane są do rodziców maluchów i nastolatków.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
• Konsultacje indywidualne dla rodziców, zmagających się z przemocą w rodzinie;
• Warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.