Profilaktyka z SZANSĄ

Profilaktyka z SZANSĄ

Od 15 czerwca realizujemy projekt o nazwie „Profilaktyka z SZANSĄ” współfinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. To kolejna edycja cieszącej się ogromnym zainteresowaniem inicjatywy, w której młodzi ludzie przekazują konkretne wartości innym młodym ludziom. Do tej pory udało nam się odwiedzić kilkadziesiąt szkół oraz spotkać z tysiącami uczniów. Dzięki tym spotkaniom młodzież ma szansę inaczej spojrzeć na swoje życie, na cele do których dąży oraz metody, które może wykorzystać w ich osiągnięciu. Nastolatkowie słyszą o tym, że bez względu na to w jakiej rodzinie się urodzili, w jakim środowisku wychowali, czy ile pieniędzy mają w portfelu, zawsze mają szansę na spełnienie swoich marzeń i godne życie.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia w szkole, które obejmują:

  • prelekcję „Scenariusz Życia”, czyli opowieść młodego filmowca o tym w jaki sposób można znaleźć pomysł na swoje życie, gdzie szukać inspiracji, czego w życiu unikać, a do czego dążyć aby w rezultacie zostać reżyserem swojego życia.
  • pokaz filmu – „SW – Historia Solidarności Walczącej”, czyli mało znaną historię o najbardziej radykalnej, największej i najlepiej zorganizowanej, niepodległościowej organizacji walczącej z komunizmem. Film o ludziach walczących o lepsze życie dla siebie, swoich rodzin oraz całej ojczyzny.

Do projektu zapraszamy 30 szkół. Poprzednie doświadczenia pokazują, że liczba wolnych miejsc szybko maleje, dlatego warto zdecydować się jak najwcześniej. Po zapisach osoby z naszego stowarzyszenia będą kontaktować się ze szkołą w celu ustalenia konkretnego terminu.

Zapisy oraz pytania dotyczące projektu prosimy kierować pod adres mailowy szansa.siedlce@gmail.com lub za pośrednictwem telefonu 513 09 22 22.