„Scenariusz życia”

„Scenariusz życia”

We wrześniu na terenie Miasta Siedlce we współpracy z Pawłem Przewoźnym odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których udział wzięli uczniowie 6-ciu siedleckich szkół podstawowych. Promotor życia bez nałogów. Udowodnił, że pochodzenie, brak pieniędzy i inne trudności nie są w stanie przeszkodzić w spełnianiu marzeń. W swojej twórczości poruszył tematy trudne i motywuje do pracy nad sobą i własnym życiem. „Po to robię hip-hop żebyśmy byli lepsi…” „Nie zbawię świata i nie deklaruję tego, ale mam świadomość, że przez moją muzykę mogę coś zmienić w życiu innych ludzi – mam nadzieję, że na lepsze. Mogę dać im coś z siebie, a może nawet pomóc. Odczuwam wielką odpowiedzialność za teksty, które piszę, bo wiem, że jeżeli ktoś mnie słucha, to mają one jakąś wartość nie tylko dla mnie, ale także dla niego. Tak jest ze wszystkim, co robimy szczerze i z miłością… Staram się poruszać trudne tematy w moim rapie. Nie promuję głupich wartości. Raczej opieram się na „staroświeckich” poglądach, ale w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez słuchacza i zainspiruje go do refleksji na dany temat.”
Uczestnicy w oparciu o niezwykłą historię uświadomili sobie, że możesz mieszkać na najmniejszej wiosce w naszym kraju, a reszta Polski ciągle może zabiegać o Twoją obecność. Determinacja w szukaniu swojej drogi i dążenie do celu oraz odpowiednio ukształtowana odpowiedzialność za siebie i społeczeństwo prowadzi do sukcesu. Indywidualizm, pewnego rodzaju inność okazać się skarbem. Czy znasz swoje talenty? Czy jesteś gotowy, aby je rozwijać?
Warsztaty były jednym z działań w ramach projektu „Tama” współfinansowanego z środków Miasta Siedlce.

 

 

 

 

 

 

„𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”

„𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”

 

Już od pierwszych minut ogłoszenia informacji o konferencji organizowanej przez Nasze Stowarzyszenie rozdzwoniły się telefony z prośbą o wpisanie na listę uczestników tego spotkania. Ogromne zainteresowanie utwierdziło nas w tym, że potrzebne są takie inicjatywy nie tylko dla specjalistów. I tak 5-go października 2022 r. odbyła się konferencja 𝙥𝙩. „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙟𝙚𝙙𝙣𝙤 𝙢𝙖 𝙞𝙢𝙞𝙚̨”.
Blisko 70 osób, które wzięły udział w naszym spotkaniu to osoby, którym bliski jest problem uzależnień, do grona specjalistów należą między innymi pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni. Prelegenci swoimi wystąpieniami pokazali nam niejedno imię uzależnienia.

𝙋𝙖𝙣𝙞 𝘼𝙣𝙣𝙖 𝙅𝙖𝙨𝙩𝙧𝙯𝙚̨𝙗𝙨𝙠𝙖 przybliżyła czym jest uzależnienie, definicję jak i sposoby rozpoznawania.

𝙋𝙖𝙣𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙯𝙚𝙣𝙖 𝙅𝙤𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙒𝙖𝙬𝙚𝙧𝙨𝙠𝙖-𝙆𝙪𝙨 bardzo ciekawie przedstawiła problem uzależnienia wśród dziewczyn i kobiet – Uzależnienie i dziewczyna.

Największym zainteresowaniem cieszył się wykład o uzależnieniu wśród dzieci i młodzieży, o którym opowiedział 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩 𝙈𝙖𝙯𝙪𝙧𝙠𝙞𝙚𝙬𝙞𝙘𝙯. Powiedział jakie są sposoby i formy pomocy uzależnionemu nastolatkowi.
𝙀𝙬𝙖 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙨𝙢𝙮𝙘𝙠𝙖, która w swoim wystąpieniu poruszy temat współuzależnienia, kogo dotyczy, jak się je rozpoznaje? Psychologiczne funkcjonowanie osób współuzależnionych – żyjących w bliskich związkach z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych. Jakie są zdrowotne i psychologiczne koszty współuzależnienia.
𝙋𝙞𝙤𝙩𝙧 𝙎𝙯𝙡𝙚̨𝙯𝙖𝙠, który powiedział nam o terapii rodzin pacjentów oraz zmianach w leczeniu uzależnień na przestrzeni lat.
Po indywidualnych wystąpieniach przyszedł czas na panel dyskusyjny. Nawiązała się ciekawa dyskusja między prelegentami podczas, której dowiedzieliśmy się, że uzależnienie nie jest uwarunkowane genetycznie, oczywiście można mówić o przekazie pokoleniowym, który należy zatrzymać. Chodzi o nasze uposażenie nie trzeba być uzależnionym, żeby nasze dziecko mogło być uzależnione. To co jest uwarunkowane genetycznie to, że droga biochemiczna, receptorowa, czyli to że tata ma mocną głowę to i dziecko. Innych uwarunkowań genetycznych nie stwierdzono. Podczas panelu został poruszony temat współuzależnienia. Jedna z kwestii, które nurtowały uczestników to: czy współuzależnienie jest chorobą i dlaczego jest pułapką? Prelegenci odpowiadając na to pytanie uświadomili nam, że współuzależnienie nie jest chorobą, jest to destrukcyjne nieadekwatne przystosowanie się do stresu, nieprawidłowych relacji. Trudno jest się uwolnić, jeżeli 2 lata lub więcej taka osoba tkwi w takim związku im dłużej to rwa tym jest trudniej. Wszystkie nieskuteczne próby wyjścia sprawiają, że jesteśmy w większej pułapce
i utrzymuje destrukcyjny związek.
Dowiedzieliśmy się, że bardzo ważnym czynnikiem leczącym jeżeli chodzi o dzieci i młodzież jest kontakt z adekwatnym dorosłym tj. np. terapeutą, który potrafi stawiać granice. Młody człowiek, który trafia do ośrodka często pierwszy raz w placówce styka się z dorosłym, który mówi jasno co można robić a czego nie wolno. Rodzice często zaskoczeni są, że ich dzieci potrafią ścielić łóżko.
Dlaczego w terapii jest mniej uzależnionych kobiet jak mężczyzn? Jednym z powodów jest wstyd, i uwarunkowania pokoleniowe, które mówią nam że nie możemy się złościć, że wypada być grzeczną. Trudniej kobietom jest przyznać się do problemu. Panel dyskusyjny był uzupełnieniem wystąpień, po których nasuwało się nam wiele pytań.
Działania współfinansowane ze środków budżetu Urzędu Miasta Siedlce w ramach projektu pt. „Tama
Bliżej nas

Bliżej nas

Od 11.07.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” realizuje działania projektu pt.” Bliżej Nas” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

W ramach projektu Stowarzyszenie zrealizowane zostaną następujące działania:

– Konsultacje indywidualne dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)

– Warsztaty Rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD)

Działaniem będą objęte osoby, które możemy objąć wsparciem w zakresie rehabilitacji oraz reintegracji dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujące tereny gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„Moja przyszłość”

„Moja przyszłość”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt. „𝙈𝙤𝙟𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙨𝙯ł𝙤𝙨́𝙘́”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I- konsultacje indywidualne dla osób zagrożonym uzależnieniem, uzależnionych
II – porady psychologiczne
III- Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV – Dyżur edukatora profilaktyki uzależnień
V – Warsztaty dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy skierowane w szczególności do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

Działaniami objęliśmy osoby do których możemy zastosować profilaktykę selektywną adresowaną do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychotropowych w sposób
okazjonalny bądź szkodliwy. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zagrożone uzależnieniem bądź uzależnione wynikającym z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych mieszkańców województwa mazowieckiego z terenów wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„Wenus”

„Wenus”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt.”𝙒𝙚𝙣𝙪𝙨”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I – Indywidualne konsultacje terapeutyczne
II – Indywidualne porady psychologiczne
III – Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV- Edukator profilaktyki uzależnień
V – Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Działaniami objęliśmy osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożonej wykluczeniem społecznym przez nadużywanie alkoholu, osoby współuzależnione, dorosłych członków rodzin pijących szkodliwie oraz będących w trakcie leczenia odwykowego mieszkańców
woj. mazowieckiego w szczególności z terenów wiejskich i miejsko wiejskich.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„Szansa na motywację”

„Szansa na motywację”

Od 24.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pt. „𝙎𝙯𝙖𝙣𝙨𝙖 𝙣𝙖 𝙢𝙤𝙩𝙮𝙬𝙖𝙘𝙟𝙚̨”. Realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
I – Konsultacje terapeutyczne indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem.
II– Warsztaty dla uzależnionych kobiet/dziewczyn pt. „𝙐𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯̇𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙣𝙖 𝙤𝙗𝙘𝙖𝙨𝙖𝙘𝙝”.
III- Dyżur osoby pierwszego kontaktu
IV -Porady edukatora profilaktyki uzależnień

Działaniami objęliśmy osoby uzależnione w szczególności kobiety i dziewczyny (podopieczne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie) nadużywające lub zagrożone uzależnieniem.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

„TAMA”

„TAMA”

Od 02.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje działania projektu finansowanego ze środków budżetu Urzędu Miasta Siedlce pt. „𝙏𝘼𝙈𝘼”

W ramach projektu realizowane są następujące działania:
I – Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu miasta Siedlce.
II – Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
III – Konferencja pt. „Uzależnienie nie jedno ma imię”

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja

Od 10stycznia 2022 r. realizujemy projekt pt. „Akceptacja” współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Siedlce, skierowany do osób uzależnionych do alkoholu i ich bliskich.

W ramach projektu zapraszamy na:

-konsultacje indywidualne,

-grupę terapeutyczna odbywa się w co drugi wtorek w godz. 18:00 -20:00

-do kontaktu z osoba pierwszego kontaktu pod nr. tel. 513 09 22 22

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny „Razem łatwiej”

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny „Razem łatwiej”

Od 01 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie realizuje projekt dla osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków pt. „Razem łatwiej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
– Dwa dwudniowe szkolenia dla specjalistów
– Szkoła dla rodziców i wychowawców (2 cykle)
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
– Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
– Dyżur osoby pierwszego kontaktu
– Warsztaty Grupy Odnowy Duchowej dla osób uzależnionych

 

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń”

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń”

Od 01 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie realizuje projekt dla osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków pt. „Pomocna dłoń”. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów osób współuzależnionych.
– Dyżur osoby pierwszego kontaktu
– Konsultacje dla osób współuzależnionych
– Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych po podstawowej terapii
– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych (CANDIS) bądź zagrożonych uzależnieniem
– Konsultacje indywidualne i psychoterapia dla dzieci i młodzieży