Pomoc terapeutyczno- rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym: wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się „Tama”

Pomoc terapeutyczno- rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym: wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się „Tama”

Realizując projekt pt. Punkt konsultacyjno-interwencyjny „TAMA ” w ubiegłych latach zauważyliśmy ogromne zainteresowanie i potrzebę pomocy dla dzieci i młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych, którzy potrzebują wsparcia i określenia sposobów pomocy w kryzysowej sytuacji. Dlatego Stowarzyszenie SZANSA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i od lutego 2020 r. dzięki wsparciu Urzędu Miasta Siedlce rozpoczyna działania umożliwiające podjęcie terapii.

Wzrost odpowiedzialności za swoje życie, zachowanie i wybory to bardzo ważny proces w okresie dojrzewania i rozwoju osobowości. Odpowiedzialny za siebie młody człowiek poradzi sobie, gdyż będzie solidnym i rzetelnym. Odpowiedzialność za siebie traktujemy, jako klucz do udanego życia.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.11-18 lub do kontaktu telefonicznego 513 09 22 22