SZKOLENIE ” NARKOTYKI STARE I NOWE- PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, DZIAŁANIE”

SZKOLENIE ” NARKOTYKI STARE I NOWE- PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, DZIAŁANIE”

W dniach 20-21.08.2020 r. odbyło się szkolenie dla 20 specjalistów bezpośrednio zajmujących się wsparciem i pomocą osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych pt ” Narkotyki stare i nowe- profilaktyka, interwencja, działanie”. Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznali się z historią leczenia uzależnień w Polsce, charakterystyką środków psychoaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Poznali interaktywną metoda pracy z grupą wykorzystująca naszą naturalną umiejętność wchodzenia w role Dramę, poprzez pracę w grupie nabrali umiejętności efektywnej komunikacji. Dzięki dramie uczestnicy mogli przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich rozwiązaniom oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowań innych ludzi.