„Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” – „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

„Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” – „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W ramach realizacji projektu „Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny Szansa” współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce we współpracy z mgr Ingą Grzebieliszewską przeprowadziliśmy Warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, w których łącznie wzięło udział łącznie 26 specjalistów Siedlce oraz 10-ciu rodziców mieszkańców Miasta.

 

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA”-Dialog Motywujący

23.09-24.09.2021 odbyło się szkolenie z Dialogu Motywującego w ramach realizacji działań projektu „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA” finansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce.
Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy z trudnym rozmówcą/pacjentem, uczniem, klientem etc.. Oparty jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji, której uczyliśmy się w gronie 20 specjalistów z Siedlec, którzy na co dzień bezpośrednio zajmują się wsparciem i pomocą osobom zagrożonym uzależnieniem.
„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W ramach realizacji projektu „Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA” chcemy zaproponować Państwu warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” II stopnia – Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty, burzy mózgów, pracy w dwójkach, podgrupach i dotyczą rywalizacji między rodzeństwem. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Warsztaty skierowane są do osób, które maja ukończony pierwszy stopień.
Pierwsze warsztaty rozpoczynamy 12 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00.
Drugi termin to 30 sierpnia 2021r. godz. 16.00
Zapisy pod nr. Tel. 513 09 22 22. Serdecznie zapraszamy liczba osób ograniczona .
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce