Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to nasz najnowszy projekt realizowany od stycznia 2020 r. współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Jest rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowaliśmy dwie grupy dla profesjonalistów – pierwsza ruszyła 20 stycznia i liczy sobie 15 osób, następną zaczniemy 20 kwietnia 2020 r.  Ukończenie zajęć dla profesjonalistów (z wykształceniem kierunkowym psycholog, pedagog, nauczyciel) daje im uprawnienia do przeprowadzania takich warsztatów. Wyszkolenie profesjonalistów umożliwia realizowanie zajęć na terenie miasta Siedlce i zbudowanie skutecznego systemu profilaktycznego, który chroni rodziny przed rozwojem problemów i zapobiega powstawaniu trudności u dzieci i młodzieży w wieku dorastania.

We wrześniu ruszą warsztaty dla rodziców.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 513 09 22 22.

Warsztaty trwają 30 godzin i są prowadzone w systemie cotygodniowych spotkań po 3 godziny każde.

Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny- Pomocna dłoń”

Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny- Pomocna dłoń”

Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny „POMOCNA DŁOŃ” jest projektem skierowanym do osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków, gdzie świadczona jest profesjonalna pomoc osobom uzależnionym i wszystkim tym mieszkańcom miasta Siedlce, których problem narkomanii w jakikolwiek sposób dotyka. Grupa docelowa to dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie oraz wychowawcy z terenu miasta Siedlce, a także osoby dorosłe, które mają problem z narkotykami . Działania są forma pomocy indywidualnej i grupowej w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych oraz konsultacji indywidualnych. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce i realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  • konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów, współuzależnionych
  • warsztaty umożliwiające zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez środków psychoaktywnych.
  • porady psychologiczne
  • konsultacje indywidualne dla uzależnionych/zagrożonych uzależnieniem
  • dyżur osoby pierwszego kontaktu
  • konferencja – „Życie to eksperyment – młodzież wobec używek”

Masz problem lub ktoś bliski ma problem? Przyjdź jesteśmy po to aby Ci pomóc.