Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

29 czerwca we współpracy z Ingą Grzebiliszewską zakończyliśmy warsztaty II grupy ” Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. W zajęciach wzięło 14-stu specjalistów z Siedlec m.in. nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy z placówek opiekuńczych.

Był to bardzo intensywny czas nowych, ciekawych doświadczeń, czas refleksji, który:

  • pozwolił spojrzeć na mankamenty, niedoskonałości własnego wychowania;
  • pozwolił dostrzec potencjał rozwojowy dziecka;
  • dał wskazówki do pracy nad wychowaniem dzieci m.in. do samodzielności
    i odpowiedzialności.

Warsztaty pozwoliły uczestnikom stanąć po tej drugiej stronie, poczuć emocje dziecka. Retrospekcje pewnych zdarzeń z własnego dzieciństwa pozwoliły spojrzeć na wychowanie dzieci w inny sposób, dzięki wskazówkom prowadzącej uczestnicy mogli przećwiczyć sprawdzone i skuteczne metody wychowawcze, które każdy rodzic powinien poznać, aby efektywnie, z radością i miłością wychować swoje dzieci na wspaniałych, wrażliwych i mądrych życiowo ludzi.

Ukończenie tych warsztatów pozwoli uczestnikom na samodzielne prowadzenie zajęć z rodzicami we własnych placówkach pedagogicznych i nie tylko.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

” Wiem więcej”

” Wiem więcej”

Od 16.06.2020 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” realizuje projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt: ” Wiem więcej”.
Punkt Konsultacyjnego – Interwencyjnego ” Wiem więcej” – jest kontynuacją działań podjętych w 2018 roku. Ukierunkowany jest na pomoc dzieciom, młodzieży nadużywającej lub zagrożonej uzależnieniem, rodzicom/opiekunom jak i prowadzenie działań kulturalnych
i sportowych.
W ramach projektu podjęte zostaną działania, takie jak:
● Konsultacje terapeutyczne indywidualne rodziców, opiekunów, wychowawców itp.
● Porady psychologiczne
● Dyżur osoby pierwszego kontaktu
● Dyżur edukatora profilaktyki uzależnień dla osób zagrożonych uzależnieniem
II EDYCJA PIKNIKU „Razem Bliżej Gwiazd”

II EDYCJA PIKNIKU „Razem Bliżej Gwiazd”

13 czerwca Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy zorganizował II edycję pikniku „Razem Bliżej Gwiazd”. Zabawa odbyła się na terenie MOW Gostchorz. Dzięki współpracy członkowie Stowarzyszenia Szansa mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Siedleckie Towarzystwo Miłośników Astronomii umożliwiło nam obserwacje Słońca w obserwatorium astronomicznym. Dodatkowo spotkało na wiele innych atrakcji: kajaki, pokaz sztuk walki, kółko malarskie, ścieżka edukacyjna- „OKIEŁZNANA DZIKOŚĆ”, zjeżdżalnia, wyciąg linowy 50m, pyszne jedzonko i wiele innych. Super atrakcje nie tylko dla dzieci. Dziękujemy Panu Dyrektorowi MOW jak i wszystkim pracownikom za świetną zabawę.

“Narkotyki stare i nowe”

“Narkotyki stare i nowe”

10.06.2020 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt:” Narkotyki stare i nowe”.

Program “Narkotyki stare i nowe” ukierunkowany jest na pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnionym od substancji psychoaktywnych jak również współuzależnionych oraz dla ich rodziców, opiekunów, wychowawców, mieszkańców województwa mazowieckiego z terenów wiejskich. Na podstawie rozmów z dorastającą młodzieżą oraz jej rodzicami, jak też opinii mazowieckich pedagogów, kuratorów społecznych, dyrektorów szkół z subregionu siedleckiego, Stowarzyszenie „Szansa” w Siedlcach dostrzegło silną potrzebę zwiększenia wsparcia rozwoju psychicznego młodzieży oraz dostarczenie wiedzy o szkodliwości działania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

Jednym z działań projektu będzie szkolenie dla 20 osób bezpośrednio zajmujących się wparciem i pomocą osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy woj. mazowieckiego oraz członkowie stowarzyszenia Szansa i innych Stowarzyszeń zajmujących się problematyką uzależnień, a działających na terenie woj. mazowieckiego).

W ramach projektu zapraszamy na:

●konsultacje indywidualne dla osób zagrożonym uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych , rodziców, opiekunów, małżonków, partnerów,
● porady psychologiczne

„Nie zażywasz -życie wygrywasz”

„Nie zażywasz -życie wygrywasz”

10.06.2020 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. „Nie zażywasz -życie wygrywasz”.
Projekt Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz” jest projektem profilaktycznym mającym na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających
z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych.
Program realizowany w ramach Projektu ma charakter poradnictwa w zakresie używania substancji psychoaktywnych, nowych substancji psychoaktywnych. Skierowany jest do młodzieży oraz młodych dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Działaniami profilaktycznymi objęci zostaną również rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problem narkotykowym.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
● konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych
● konsultacje indywidualne dla rodzin, opiekunów, wychowawców osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych
● dyżur osoby pierwszego kontaktu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

1 czerwca ruszyły warsztaty II grupy profesjonalistów (z wykształceniem kierunkowym psycholog, pedagog, nauczyciel). Ukończenie zajęć daje im uprawnienia do przeprowadzania takich warsztatów i umożliwia realizowanie zajęć na terenie miasta Siedlce oraz zbudowanie skutecznego systemu profilaktycznego, który chroni rodziny przed rozwojem problemów i zapobiega powstawaniu trudności u dzieci i młodzieży w wieku dorastania.

Za nami drugi dzień warsztatów prowadzonych przez Ingę Grzebieliszewską. Aktywne uczestnictwo w warsztatach to okazja na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z pracy z dziećmi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

W naszej pracy terapeutycznej często spotykamy się z trudnościami jakie napotykają rodzice w wychowaniu swoich dzieci. Nikt nas nie uczy bycia rodzicem. Często wychowujemy swoje pociechy kierując się swoją intuicją, wzorując się na sposobach wychowania swoich rodziców – i nie zawsze są to dobre wzorce. Aby pomóc rodzicom naprawiać i pogłębiać relacje z dziećmi chcemy zaproponować Państwu warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Cóż to takiego? To nie taka tradycyjna szkoła, to okazja do refleksji nad swoją postawą wychowawczą. To okazja do spotkania tych, którzy chcą uczyć się budować cieplejsze relacje z dziećmi lub wychowankami, poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, wymianę doświadczeń. Wartością tych zajęć jest to, iż pomagają zrozumieć świat widziany oczami dziecka, co sprzyja budowaniu poczucia wzajemnej bliskości, szacunku i życzliwości. Sprzyja to w uczeniu się dialogu.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie realizowanym przez Szansę, współfinansowanego przez Urząd Miasta Siedlce. Zapisy już trwają!!! Zajęcia zaczynamy od 1 września 2020 r.

Prosimy o kontakt pod nr. 513 09 22 22
Mirosława Paczóska
Prezes Stowarzyszenia SZANSA