„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

W ramach realizacji projektu „Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA” chcemy zaproponować Państwu warsztaty „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” II stopnia – Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty, burzy mózgów, pracy w dwójkach, podgrupach i dotyczą rywalizacji między rodzeństwem. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Warsztaty skierowane są do osób, które maja ukończony pierwszy stopień.
Pierwsze warsztaty rozpoczynamy 12 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00.
Drugi termin to 30 sierpnia 2021r. godz. 16.00
Zapisy pod nr. Tel. 513 09 22 22. Serdecznie zapraszamy liczba osób ograniczona .
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce
Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA

Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA

Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA, to miejsce, gdzie świadczona jest profesjonalna pomoc osobom uzależnionym i wszystkim tym mieszkańcom miasta Siedlce, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka. Jest to kontynuacja projektu realizowanego nie przerwalnie od 2018 r. W ramach projektu prowadzimy cykliczne działania a nie incydentalne, ponieważ wychodzimy z założenia, że warunkiem zmiany postawy wobec uzależnienia jest regularne utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań tak by umożliwić zastępowanie tych negatywnych pozytywnymi. Grupa docelowa to młodzież oraz dorośli dotknięci uzależnieniem lub zagrożeni uzależnieniem, rodzice, rodzina, opiekunowie, osoby współuzależnione.
W ramach projektu podjęte zostały następujące działania:
I –Szkolenie dla specjalistów
II – Szkoła dla rodziców i wychowawców
III – Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
IV – Porady psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
V – prowadzenie grupy rozwoju osobistego dla kobiet uzależnionych
VI – Warsztaty Grupy Odnowy Duchowej
VII – Dyżur osoby pierwszego kontaktu
VIII – Konsultacje terapeutyczne/psychoterapeutyczne dla rodziców i wychowawców
IX – Konsultacje terapeutyczne/psychoterapeutyczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
Punkt konsultacyjno- rehabilitacyjny SZANSA jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

„Pomocna dłoń”

„Pomocna dłoń”

Od 1 stycznia 2021 r. realizujemy projekt „Pomocna dłoń”, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Siedlce.
Zjawisko narkomani i uzależnień stało się dużym problemem. Wiele osób jest uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem, ogromna liczba dzieci i młodzieży ma kontakt z narkotykami, wiele z tych osób nie jest świadoma zagrożenia, jakie niesie za sobą uzależnienie.
W ramach projektu podjęte zostały następujące działania
– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem (CANDIS)
– Warsztaty umożliwiające zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez środków psychoaktywnych.
– Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
– Konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
– Dyżur osoby pierwszego kontaktu
Widzimy ogromną potrzebę kontynuacji pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i tym, którzy spotykają takie osoby w swoim otoczeniu. Stąd podjęcie zadań udzielania pomocy tym osobom poprzez konsultacje psychologiczne, warsztaty terapeutyczne oraz terapie indywidualne.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu 513 09 22 22