WOLONTORIUSZE POSZUKIWANI!!!!

WOLONTORIUSZE POSZUKIWANI!!!!

Stowarzyszenie SZANSA poszukuje wolontariuszy do działania podczas Pikniku Rodzinnego „Razem Łatwiej” 31 sierpnia 2019 roku.
Chętnych prosimy o wiadomości na priv!!!

67090571_2241944229258480_9050637737928949760_n

Razem bliżej gwiazd

Razem bliżej gwiazd

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy w dniu 24 lipca zorganizowali piknik „Razem Bliżej Gwiazd”, na terenie MOW Gostchorz. Dzięki współpracy członkowie Stowarzyszenia Szansa mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. 20 lipca 1969 r. po raz pierwszy człowiek wylądował na Księżycu, w pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia przeprowadzono pokaz Obserwatorium Astronomicznego w MOW Gostchorz. Dzięki Siedleckiemu Towarzystwu Miłośników Astronomii mogliśmy zobaczyć jak z bliska wyglądają otaczające nas gwiazdy. Dodatkowo spotkało na wiele innych atrakcji: kajaki, pokaz sztuk walki, kółko malarskie, pyszne jedzonko i wiele innych. Super atrakcje nie tylko dla dzieci. Dziękujemy Panu Dyrektorowi MOW jak i wszystkim pracownikom za świetną zabawę no i ma się rozumieć podopiecznym za piękny obraz .Bardzo serdecznie dziękujemy.A oto kilka fotek z naszej zabawy.

fot. Krzysztof Kosina

IMG_0005_Easy-Resize.com

IMG_0036_Easy-Resize.com

IMG_9796_Easy-Resize.com

IMG_9906_Easy-Resize.com

IMG_9967_Easy-Resize.com

67076515_407130523482362_846056618272489472_n

Punktu Konsultacyjnego-Interwencyjnego ” Wiem więcej

Punktu Konsultacyjnego-Interwencyjnego ” Wiem więcej

Alkoholizm jest dzisiaj jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych naszego społeczeństwa. Uzależnienie od alkoholu to poważna choroba, która dotyka wiele osób bez względu na wiek, płeć i status społeczny. To choroba, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby.
Od 6 czerwca 2019 r. prowadzimy Punktu Konsultacyjnego-Interwencyjnego ” Wiem więcej” – ukierunkowany na pomoc dzieciom, młodzieży nadużywającej lub zagrożonej uzależnieniem, rodzicom/opiekunom jak i prowadzenie działań kulturalnych i sportowych.
Działania są forma pomocy indywidualnej i grupowej w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych oraz konsultacji indywidualnych, świadczonych w lokalu na przedmieściach- ul. Dylewicza 23, co z całą pewnością zagwarantuje większą dyskrecję korzystającym z pomocy i może spowodować objęcie pomocą jeszcze większą grupę odbiorców. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy do NAS mamy wspaniałych specjalistów.

Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz”

Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz”

Używanie substancji psychoaktywnych niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają ludzie bardzo młodzi.
Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz” jest projektem profilaktycznym mającym na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych i nowych substancji psychoaktywnych. Działalność promocyjna i reklamowa prowadzona na poprzednim etapie pozwoliła na rozpowszechnienie istnienia Punktu i pokazała zapotrzebowanie na taką pomoc. Program realizowany w ramach Projektu ma charakter poradnictwa w zakresie używania substancji psychoaktywnych, nowych substancji psychoaktywnych. Jest skierowany do młodzieży oraz młodych dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych. Równolegle działaniami profilaktycznymi objęci zostaną rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problem narkotykowym. Projekt realizowany jest od 1 lipca do 15 grudnia 2019 r. i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny „Mój problem”

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny „Mój problem”

Mimo, że współuzależnienie nie zostało wpisane przez WHO do obowiązującej także w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonu, część badaczy traktuje je jako chorobę o nieznanej etiologii, ale mająca swój początek, możliwy do przewidzenia przebieg i zakończenie oraz metody leczenia.
Punkt konsultacyjno-terapeutyczny „Mój problem” – będzie dawał możliwości rozwoju i profesjonalnej pomocy osobom współuzależnionym, dorosłym członkom rodzin osób pijących szkodliwie i wszystkim tym, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka. Osobami korzystającymi z Punktu będą w większości mieszkańcy gmin wiejskich. Działania będą kontynuowane w okresie wakacyjnym.
Działania są forma pomocy indywidualnej i grupowej w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych oraz konsultacji terapeutycznych, świadczonych w lokalu na przedmieściach – ul. Dylewicza 23. Projekt realizowany jest od 4 lipca i potrwa do 15 grudnia współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego . Zapraszamy