„Akceptacja”

„Akceptacja”

Od 5 stycznia 2021r. realizujemy projekt pt. „Akceptacja” współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Siedlce, skierowany do osób uzależnionych do alkoholu i ich bliskich.

W ramach projektu zapraszamy na:

-konsultacje indywidualne,

-grupę wsparcia (drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 18:00 -20:00)

-do kontaktu z osoba pierwszego kontaktu pod nr. tel. 513 09 22 22