„TAMA”

„TAMA”

Od 02.05.2022 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Choroba Alkoholową, Narkomanią i Hazardem Szansa realizuje działania projektu finansowanego ze środków budżetu Urzędu Miasta Siedlce pt. „𝙏𝘼𝙈𝘼”

W ramach projektu realizowane są następujące działania:
I – Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu miasta Siedlce.
II – Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
III – Konferencja pt. „Uzależnienie nie jedno ma imię”