Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

W dniu 21 maja 2021r. Stowarzyszenie Szansa miało zaszczyt uczestniczyć w zajęciach w ramach reintegracji społecznej z podopiecznymi CIS w Siedlcach, w którym wzięło udział ok 30 osób. W raz z koordynatorem projektów Emilią Borc, Prezes Stowarzyszenia Mirosława Paczóska przybliżały uczestnikom działania, które w tym roku realizuje Stowarzyszenie tj. Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA”, „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń” w ramach których realizowane są następujące działania: konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, porady psychologiczne oraz grupy terapeutyczne.

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

Spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

W dniu 21 maja 2021r. Stowarzyszenie Szansa miało zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z podopiecznymi CIS w Siedlcach, w którym wzięło udział ok 30 osób. W raz z koordynatorem projektów Emilią Borc, Prezes Stowarzyszenia Mirosława Paczóska przybliżały uczestnikom działania, które w tym roku realizuje Stowarzyszenie tj. Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA”, „Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń” w ramach których realizowane są następujące działania: konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, porady psychologiczne oraz grupy terapeutyczne.