Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny Akceptacja

Od 10stycznia 2022 r. realizujemy projekt pt. „Akceptacja” współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Siedlce, skierowany do osób uzależnionych do alkoholu i ich bliskich.

W ramach projektu zapraszamy na:

-konsultacje indywidualne,

-grupę terapeutyczna odbywa się w co drugi wtorek w godz. 18:00 -20:00

-do kontaktu z osoba pierwszego kontaktu pod nr. tel. 513 09 22 22

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny „Razem łatwiej”

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny „Razem łatwiej”

Od 01 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie realizuje projekt dla osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków pt. „Razem łatwiej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
– Dwa dwudniowe szkolenia dla specjalistów
– Szkoła dla rodziców i wychowawców (2 cykle)
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
– Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
– Dyżur osoby pierwszego kontaktu
– Warsztaty Grupy Odnowy Duchowej dla osób uzależnionych

 

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń”

„Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny Pomocna dłoń”

Od 01 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie realizuje projekt dla osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków pt. „Pomocna dłoń”. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów osób współuzależnionych.
– Dyżur osoby pierwszego kontaktu
– Konsultacje dla osób współuzależnionych
– Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych po podstawowej terapii
– Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych (CANDIS) bądź zagrożonych uzależnieniem
– Konsultacje indywidualne i psychoterapia dla dzieci i młodzieży