„Dam radę”

„Dam radę”

Od 01.02.2023 r. Stowarzyszenie Szansa realizuje projekt współfinasowany przez Urząd Gminy Siedlce pt. „Dam Radę”. Celem zadania jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym skierowane do mieszkańców Gminy Siedlce. Projekt realizowany będzie do 30.11.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

– konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

– grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych

– porady psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych

 

„MY-WY-ONI”

„MY-WY-ONI”

W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” MY-WY-ONI” skierowane do osób dotkniętych uzależnieniem od narkotyków oraz wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem narkomanii w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

Działania, które będą realizowane to:

– Warsztaty psychoedukacyjne – profilaktyczne dla młodzieży w 5 siedleckich szkołach
– Porady psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów osób współuzależnionych.
– Konsultacje dla osób współuzależnionych
– Warsztaty terapeutyczne z elementami psychodramy dla rodziców, opiekunów
– Psychoterapia – konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów
– Psychoterapia- konsultacje indywidualne i dla dzieci i młodzieży

„Bezpieczne życie”

„Bezpieczne życie”

W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” Bezpieczne życie” skierowane zarówno do osób dotkniętych problemem alkoholowym jak i przemocą,  wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

Działania projektu:
– Szkoła dla rodziców i wychowawców
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
– Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
– Porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy
– Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy
– Psychoterapia – Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży
– Psychoterapia- konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów.