Szkolenie „NARKOTYKI STARE I NOWE – PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, DZIAŁANIE”

Szkolenie „NARKOTYKI STARE I NOWE – PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, DZIAŁANIE”

„NARKOTYKI STARE I NOWE – PROFILAKTYKA, INTERWENCJA, DZIAŁANIE” – to temat dwudniowego szkolenia , które organizowaliśmy w ramach projektu „Punkt konsultacyjno – interwencyjny Pomocna dłoń”, współfiansowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Poprowadził je Pan Artur Malczewski, kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W szkoleniu udział wzięło 22 osoby, które na co dzień zajmują się problemem uzależnień w naszym regionie m.in pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji. Ugościł nas niesamowity Dwór Mościbrody. Był to również czas na integrację i wymianę doświadczeń co wspólnie czyniliśmy przy ognisku. Poniżej przedstawiamy tematy jakie były poruszane w trakcie szkolenia:

  1. Opisy narkotyków, sposób działania, efekty oraz zagrożenia ze szczególnych uwzględnieniem substancji których rozpowszechnienie jest wyższe na Mazowszu niż w innych województwach jak np. metamfetamina.
  2. Omówienie problematyki dopalaczy na podstawie broszur przygotowanych przez Artura Malczewskiego dla Fundacji ETOH.
  3. Kwestie prawne związane z narkotykami, system pomocy osobom uzależnionym.
  4. Programy rekomendowane oraz prezentacja minimalnych standardów w redukcji popytu, dyskusja nad przeciwdziałaniem narkomanii w Siedlcach – analiza SWOT.
  5. Szkolenie oraz warsztaty z Europejskich standardów w oparciu o toolkit 3 (podręcznik nr 3 EDPQS) uzupełnione o zagadnienia z podręcznika dotyczącego międzynarodowych standardy w profilaktyce.

DSC01800 DSC01793

Zapraszamy do zakładki galeria po więcej fotografii

 

 

 

 

Sport, Muzyka, Profilaktyka…

Sport, Muzyka, Profilaktyka…

Miło nam zakomunikować, że od lipca br. ruszył projekt pt. Punkt konsultacyjno-interwencyjny  TAMA „. Działania projektowe współfinansowane przez samorząd województwa mazowieckiego. W trakcie 4 miesięcy realizacji projektu zaplanowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw.

Warsztaty muzyczno – profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w szkołach w Wiśniewie, Rudzie Wodyńskiej oraz na III Rodzinnym Pikniku Trzeźwościowym.

Będzie to cykl koncertów profilaktycznych, przeznaczonych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy z koncertów jest autonomiczny i dotyczy osobnych zagadnień: Alkohol – niewinne początki życiowych tragedii, Polski Blues – stop narkotykom, Dopalacze – ciągle aktualne i groźne, Pasje, które ratują życie. Wykonawcy opowiadają w męski, prawdziwy i bezpardonowy sposób o swoich obserwacjach wyniesionych bezpośrednio z tzw. środowiska artystycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazują bez mentorskiego tonu, używając języka trafiającego do młodego człowieka. Tłem tych opowieści są piosenki własnego autorstwa grane na żywo, pochodzące z oficjalnych płyt Zespołu, nawiązujące w treści do meritum koncertu, oraz utwory światowej klasyki rockowej, znanej i kochanej przez młodzież. Koncert trwa ok. 60 -90 minut.  Dowodem na żywe zainteresowanie tematyką jest częsta korespondencja z młodą publicznością za pomocą mediów społecznościowych, gdzie słuchacze zadają liczne pytania Zespołowi, czasem proszą o wskazówki, a niekiedy o pomoc.

Sport w profilaktyce uzależnień odgrywa coraz większą rolę dlatego dużą część naszych działań stanowią treningi Nordic Walking na które serdecznie zapraszamy! Wstępnie będą odbywały się w każdy czwartek od godziny 18.00. Spotykamy się przy „żaglówce” nad siedleckim zalewem. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie swojej obecności.

Na co dzień dyżur pełni osoba pierwszego kontaktu, która będzie zajmowała się przyjmowaniem zgłoszeń, udzielaniem informacji na temat świadczonej pomocy. Będzie można umówić się również na spotkania z psychologiem, terapeutą oraz obsługą telefonu zaufania.

W ramach naszej już wieloletniej współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Gostchorzy, Wioską SOS w Siedlcach będziemy uczestniczyli w wyjściach do kina, wspólnej integracji podczas gry w kręgle, rajdu rowerowego oraz wyjścia do teatru. Liczymy na wspaniałą zabawę:)

 

WIEM WIĘCEJ!!!

WIEM WIĘCEJ!!!

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej zagrożonej wykluczeniem społecznym przez nadużywanie alkoholu i współistniejące współuzależnienie.

W ramach projektu podjęte zostaną działania:

Działanie I –  Warsztaty „Program Rozwoju Osobistego Dla Osób Współuzależnionych”

Działanie II  –  Indywidualne porady psychologiczne

Działanie III – Indywidualne konsultacje terapeutyczne

Działanie IV  –  Dyżur osoby pierwszego kontaktu

Działanie V – Konferencja podsumowująca – pt.”Alkoholik i osoba współuzależniona tańczą razem chocholi taniec”

Działanie VI  –  III Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „Razem Łatwiej”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą oraz potrzebujących pomocy i wsparcia.