Szkolenie pt. „Zmiany w metodach leczenia uzależnień”

Szkolenie pt. „Zmiany w metodach leczenia uzależnień”

W dniach 23-24 listopada br. odbyło się szkolenie pt. „Zmiany w metodach leczenia uzależnień”. Szkolenie zorganizowane było w ramach realizacji projektu „Profilaktyka z SZANSĄ” współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele instytucji mających ścisły związek z problematyką uzależnień m.in. przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji z Siedlec, kuratorzy sądowi, wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Gostchorzy, Wojnowa oraz Czuchowa, Pedagodzy szkolni, Terapeuci i specjaliści stowarzyszenia Szansa, a także specjaliści oddziału uzależnień z Łukowa. Miejscem szkolenia był Hotel „Dwór w Zabużu”. Trenerką dzielącą się wiedzą i doświadczeniem była Pani Aleksandra Szołdra-Kobus, kierownik poradni, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

Po przywitaniu zaproszonych uczestników szkolenia przedstawiliśmy efekty pozostałych działań realizowanych w ramach tego projektu, a były to m. in. Fotorelacje ze spotkań profilaktycznych w 30 szkołach oraz pokazy, multimedialne spotów profilaktycznych powstałych podczas zajęć warsztatowych w siedleckim zakładzie karnym.

Po krótkiej prezentacji przeszliśmy do omówienia zagadnień szkolenia:

– Różnicowanie problemów alkoholowych: edukacja i ćwiczenia.

– Sposoby leczenia uzależnienia od alkoholu: edukacja.

– Interwencja kryzysowa jako jedna z metod motywowania do zaprzestania picia i podjęcia terapii: edukacja i ćwiczenia.

– Wykorzystanie elementów Dialogu Motywującego w procesie motywowania osób uzależnionych do podjęcia terapii: edukacja i ćwiczenia

W sobotni poranek 24 listopada, poruszyliśmy kwestię:

– Wykorzystanie elementów Dialogu Motywującego w procesie motywowania osób uzależnionych do podjęcia terapii: edukacja i ćwiczenia

– Ograniczanie picia jako cel terapii: edukacja.

– Ograniczanie picia jako cel terapii: edukacja.

Po zakończeniu części merytorycznej przystąpiliśmy do wręczenia certyfikatów poświadczających uczestnictwo w szkoleniu. Serdecznie dziękujemy Pani Aleksandrze Szołdra – Kobus za podzielenie się doświadczeniem.