Trzy projekty współfinansowane z MCPS!

Trzy projekty współfinansowane z MCPS!

Od 1 czerwca br nasze stowarzyszenie realizuje kolejne zadania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom jakimi są uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz wszechobecnych i niestety bardzo popularnych i łatwo dostępnych dopalaczy. Są to projekty realizowane we współudziale finansowym ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO reprezentowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Pierwszym z nich jest Punkt konsultacyjno-interwencyjny  „Razem profilaktycznie przeciwko uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży”. W projekcie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Zespołu szkół w Radomyśli, podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gostchorzy oraz dzieci i młodzież z Wioski dziecięcej SOS w Siedlcach. W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztaty grupowe z następującymi tematami:

 1. Kiedy ciekawość  zamienia się w przekleństwo
 2. Jak konstruktywnie radzić sobie z emocjami?
 3. Polubić siebie. O wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

Jednocześnie dla wszystkich zainteresowanych uruchomiony zostanie dyżur osoby pierwszego kontaktu, możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych i terapeutycznych. Kolejnymi działaniami w ramach niniejszego projektu jest organizacja wyjścia do teatru, udział młodzieży z MOW w Gostchorzy w zajęciach na pływalni oraz dwudniowy rajd rowerowy młodzieży, ich opiekunów oraz członków stowarzyszenia SZANSA.

Drugi projekt, który wsparł Zarząd Województwa Mazowieckiego nosi nazwę „Tama – przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży”. W ramach projektu prowadzimy Młodzieżowy Punkt Konsultacyjno- Interwencyjny ” TAMA” ukierunkowany na pomoc dzieciom i młodzieży  eksperymentującej z narkotykami oraz zagrożonej uzależnieniem, jak również dla jej rodziców i opiekunów. W ramach projektu zostaną zrealizowane:

 1. Konferencja ks. Marka Dziewieckiego pt. „Przebaczenie i pojednanie w rodzinach dotkniętych uzależnieniami”.
 2. Konsultacje indywidualne w Młodzieżowym Punkcie Konsultacyjno- Interwencyjnym  „Tama” – udzielanie rodzicom, opiekunom i wychowawcom praktycznych informacji o przebiegu i symptomach uzależnienia u dorastającej młodzieży, wsparcie w rozpoznaniu problemu.
 3. Konsultacje indywidualne – udzielanie wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków. Rozmowy motywujące do leczenia z osobami uzależnionymi, szkodliwie używającymi i eksperymentującymi z narkotykami, w uzasadnionych przypadkach także pomoc w wyborze ośrodka leczenia uzależnienia od narkotyków.
 4. Dyżur osoby pierwszego kontaktu.
 5. Warsztaty dla rodziców – Szkoła Rodziców Nastolatków„ Jeszcze lepszy rodzic” – zajęcia warsztatowe dla rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów  chcących nabyć jeszcze lepszych umiejętności wychowawczych oraz zrozumieć świat dorastającego nastolatka. W czasie zajęć uczestnicy zajmą się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dorastającym dzieckiem. Proponowane tematy:
  1) Spotkanie integracyjne oraz wprowadzenie norm i zasad na zajęciach.
  2) W moim domu żyje nastolatek- psychologiczne aspekty okresu dorastania.
  3) Jak radzić sobie z emocjami- bunt jako sposób wyrażania swojej odrębności.
  4) Zamiast rozkazów – rozmowa. Metody zachęcające do współpracy.
  5) Karać czy chwalić? Konstruktywne sposoby egzekwowania granic oraz wyrażania zadowolenia.
  6) Seks, narkotyki i alkohol. Problemy współczesnych zagrożeń, jak możemy o tym rozmawiać.
  7) Rodzice i nastolatki razem. Wartości i przekonania dorosłych kształtujące światopogląd młodzieży.
  8) Podsumowanie spotkań. Co wyniosłem/łam, co jest dla mnie ważne, czego się dowiedziałem/łam o sobie.
 6. Warsztaty dla młodzieży – Kampania  Antynarkotykowa – Antydopalaczowa dla młodzieży.      Skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
  Gostchorzy. Program kampanii będzie miał zadanie przede wszystkim profilaktyczne mające na celu przeciwdziałaniu zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Będą to spotkania, eventy, akcje profilaktyczne oraz koncerty. Warsztaty zostaną poprowadzone przez Pawła Przewoźnego. Jest to twórca filmowy, reżyser i mówca motywacyjny. Przez wielu uznawany za nową nadzieję rapu. Laureat wielu prestiżowych konkursów i festiwali filmowych. Właściciel „White Studio”, „Underground Studio”, szef lokalnej telewizji „ZBN channel” i działacz społeczny. W swoim życiu promuje on dobre wartości takie jak patriotyzm, wiara i pasja. Jest trenerem szkoleń i warsztatów filmowych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Współpracuje z wieloma artystami, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami i korporacjami. Prowadzi zajęcia profilaktyczne w
  ośrodkach wychowawczych. Finalista ogólnopolskiego konkursu Hard As a Rock – na najlepszy utwór o
  Armii Krajowej. Promotor życia bez nałogów. Udowadnia, że pochodzenie, brak pieniędzy i inne trudności nie są w stanie przeszkodzić w spełnianiu marzeń.

 

W swoich działaniach na rzecz osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami nie zapominamy również o współuzależnionych. Z początkiem lipca ruszamy z działaniami w ramach projekt pt. Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny MÓJ PROBLEM. W ramach projektu podjętych zostanie 5 działań, ze szczególnym uwzględnieniem:
I  –  Warsztaty z gospodarowania własnym budżetem domowym – Edukacja finansowa.
II  –  Warsztaty dla grupy dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań MÓJ PROBLEM.
III – Indywidualne konsultacje terapeutyczne, porady psychologiczne i  indywidualne spotkania  z zakresu edukacji finansowej.
IV  –  Dyżur osoby pierwszego kontaktu.
V – Konferencja podsumowująca.

Konferencja ks. Dziewieckiego

Konferencja ks. Dziewieckiego

Dnia 09.06.2016 roku odbyła się organizowana przez nasze stowarzyszenie konferencja pt. „Przebaczenie i pojednanie w rodzinach dotkniętych uzależnieniami”. Swoją prelekcję wygłosił ks. Marek Dziewiecki. Tak jak w zeszłym roku wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła po brzegi wypełniona sala. Serdecznie dziękujemy księdzu za przybycie do Siedlec i już teraz serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

DSC00423DSC00419 DSC00431 DSC00437 DSC00439 DSC00440 DSC00441 DSC00444 DSC00449 DSC00452 DSC00457 DSC00482

Nowy punkt w Wodyniach!

Nowy punkt w Wodyniach!

Niezmiernie miło jest nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z Gminą Wodynie. Uruchomiliśmy w Wodyniach punkt konsultacyjno – rehabilitacyjny „Akceptacja”. Do dyspozycji mieszkańców gminy pozostaje osoba pierwszego kontaktu oraz terapeuta uzależnień. Oferujemy wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji, porad psychologicznych oraz zajęć grupowych.
Zapraszamy w każdą środę w godzinach od 13.00 do 16.00 Tel. 513 092 222.13263960_615176005313058_5489587628239092969_n 13268439_615179498646042_4129175790689981_o 13305128_615176175313041_5376942403399448874_o 13327410_615175995313059_1968016982692413659_n 13335627_615179768646015_7772656378329631115_n