Nie zażywasz – życie wygrywasz!

Nie zażywasz – życie wygrywasz!

Program Punkt Konsultacyjno-interwencyjny „Nie zażywasz -życie wygrywasz” w Siedlcach jest kontynuacją Projektów, który realizowany był w poprzednich latach. Działalność promocyjna i reklamowa prowadzona na poprzednim etapie pozwoliła na rozpowszechnienie istnienia Punktu i pokazała zapotrzebowanie na taką pomoc. Program realizowany w ramach Projektu ma charakter poradnictwa w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Jest skierowany do młodzieży oraz młodych dorosłych eksperymentujących i szkodliwie używających narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Równolegle działaniami profilaktycznymi objęci zostaną rodzice oraz inni członkowie rodzin osób z problem narkotykowym. W tym roku planujemy, że bezpośrednim wsparciem obejmiemy 40 osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych.

Działania są formą pomocy indywidualnej i grupowej. Bezpłatne i anonimowe porady psychologiczne, terapeutyczne jak i warsztaty odbywają się w naszej siedzibie znajdującej się w Siedlcach przy ul. Dylewicza 23. Tak jak w większości naszych działań zapewniamy dyżur osoby pierwszego kontaktu, która dyżurując pod nr tel 513 092 222 pokieruje Państwa do odpowiedniego specjalisty.

Działania te obejmą również młodzież z pobliskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Gostchorzy, którzy oprócz zajęć specjalistycznych dostaną również możliwość udziału w zajęciach wspomagających w postaci gier terenowych, surwiwalu itp.

Już teraz zapraszamy również na Rodzinny Piknik Trzeźwościowy „Razem Łatwiej”, który odbędzie się 1 września w godzinach od 13.00. Czekamy na cale rodziny wraz z mnóstwem atrakcji i niespodzianek. Szczegóły i plakaty informacyjne pojawią się wkrótce.

 

Wenus w alkoholowej pianie – edycja II

Wenus w alkoholowej pianie – edycja II

Alkoholizm jest chorobą bardzo demokratyczną, dotyka zarówno ludzi młodych jak i ludzi w podeszłym wieku, ludzi o wysokim statusie społecznym jak i tych biednych, wykształconych jak również, tych którzy nie zdobyli wykształcenia, ale przede wszystkim dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn. Brak jest różnic, co do występowania podstawowych objawów uzależnienia, które są jednakowe dla każdego alkoholika. Natomiast różnice te występują na innych płaszczyznach uzależnienia od alkoholu. Toteż nadużyciem byłoby ich niedostrzeżenie i niepochylenie się nad nimi. I tak jedną z kluczowych jest różnica wynikająca z płci osoby uzależnionej od alkoholu.

Dość oczywistym jest fakt, iż kobiety różnią się od mężczyzn pod wieloma względami, rozpoczynając od budowy fizjologicznej poprzez funkcjonowanie emocjonalne, kończąc na funkcjonowaniu społecznym, to również zaskakującym przestaję być to, że u płci pięknej inaczej wygląda proces uzależniania się, doświadczania choroby i sam etap leczenia. W niniejszych działaniach pragniemy skupić się konkretnie na wsparciu kobiet dlatego z dniem 1 lipca br. ruszył punkt konsultacyjno-terapeutyczny „Wenus w alkoholowej pianie” – Jest to projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Punkt ukierunkowany jest na pomoc kobietom, a w szczególności podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czuchowie, nadużywającym lub zagrożonym uzależnieniem. W ramach projektu prowadzimy również działania informacyjno-eduakcyjne.

Dodatkowo w ramach projektu odbędą się również warsztaty grupowe Sobą być, dobrze żyć. indywidualne porady psychologiczne. Zwieńczeniem działań będzie konferencja podsumowująca pt. Kobieta, a uzależnienie na którą już teraz zapraszamy 2 października br do auli w MSCDN w Siedlcach. Konferencja ma na celu wymianę informacji między specjalistami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Poniżej charakterystyka poruszanych problemów przez zaproszonych prelegentów.

Pani Marzena Wawerska-Kus „Kobietom jest trudniej” poruszy problem alkoholizmu kobiet poprzez pryzmat społecznego moralnego potępienia.

Pani dr Izabela Aldona Trzpil – W swoim wystąpieniu zwróci uwagę na problem przemocy wobec kobiet uzależnionych od alkoholu.

ks. Marek Dziewiecki – od lat współpracujący z naszym Stowarzyszeniem. W swoim wystąpieniu zwróci szczególną uwagę na ogromną rolę pracowników służby zdrowia w identyfikowaniu problemów alkoholowych kobiet.

Nie zapominajcie, że w ramach naszych działań funkcjonuje tel. tzw . osoby pierwszego kontaktu, która wstępnie udzieli pierwszej porady kierując do odpowiedniego specjalisty (tel. 513 092 222)

Porady w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych są bezpłatne i przede wszystkim anonimowe. Zapraszamy do siedziby naszego stowarzyszenia znajdującej się w Siedlcach przy ul. Dylewicza 23. Tel. kontaktowy 513 092 222.