„Dam radę”

„Dam radę”

Od 01.02.2023 r. Stowarzyszenie Szansa realizuje projekt współfinasowany przez Urząd Gminy Siedlce pt. „Dam Radę”. Celem zadania jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym skierowane do mieszkańców Gminy Siedlce. Projekt realizowany będzie do 30.11.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

– konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych i współuzależnionych

– grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych

– porady psychologiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych