„Bezpieczne życie”

„Bezpieczne życie”

W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Urzędu Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Szansa od 01.01.2023 r. realizuje działania projektu pt. ” Bezpieczne życie” skierowane zarówno do osób dotkniętych problemem alkoholowym jak i przemocą,  wszystkich tych mieszkańców miasta Siedlce, których problem alkoholu w jakikolwiek sposób dotyka. Projekt realizowany będzie do 31.12.2023 r. z zachowaniem ciągłości w okresie wakacyjnym.

Działania projektu:
– Szkoła dla rodziców i wychowawców
– Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
– Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów
– Konsultacje indywidualne dla osób dorosłych uzależnionych
– Porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy
– Konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy
– Psychoterapia – Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży
– Psychoterapia- konsultacje indywidualne dla rodziców i opiekunów.